Θεραπεία Μεθοριακής Διαταραχής Προσωπικότητας

Θεραπεία της Μεθοριακής Διαταραχής Προσωπικότητας Η θεραπεία της Μεθοριακής Διαταραχής Προσωπικότητας θεωρείται πολύ δύσκολη. Στο ιδανικό της σχήμα περιλαμβάνει ψυχοθεραπευτική ομάδα από ψυχίατρο, ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό και πραγματοποιείται με ψυχολογικές παρεμβάσεις (ψυχοθεραπείες), κοινωνικές παρεμβάσεις και διευθετήσεις και ίσως και φαρμακευτική αγωγή. Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί τύποι ψυχοθεραπειών και όλες έχουν ένα κοινό σημείο: να βοηθήσουν τον πάσχοντα

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος