Άγχος, Κατάθλιψη και Καρδιοπάθειες

Το άγχος και η κατάθλιψη έχουν μια χρόνια επίπτωση στην ποιότητα ζωής και στην καρδιακή υγεία. Η σχέση ανάμεσα σε ψυχικές διαταραχές όπως το άγχος και η κατάθλιψη με την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος είναι στενή και οφείλεται ψυχολογικούς μηχανισμούς (που επηρεάζουν τη συμπεριφορά) αλλά και σε άμεση επίδραση της κατάθλιψης και του άγχους στην καρδιά και τα αγγεία. Πώς μπορούμε να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε την κατάθλιψη και το άγχος στα άτομα με καρδιακά νοσήματα; Κατάθλιψη και καρδιοπάθειες

Δεδομένα

Πάρα πολλές μελέτες έχουν δείξει πώς από τους ασθενείς που πάσχουν από καρδιακά νοσήματα, πάνω από τους μισούς εμφανίζουν κατάθλιψη. Ακόμα πιό συχνή είναι η εμφάνιση άγχους (αγχώδους διαταραχής).

Οι διαταραχές αυτές τις περισσότερες φορές είναι χρόνιες και όχι προσωρινές. Παραδείγματος χάριν η κατάθλιψη που εμφανίζεται μετά από ένα οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου μπορεί να επιμείνει για πάνω από ένα χρόνο. Το ίδιο ισχύει και για την αγχώδη διαταραχή η οποία τείνει να γίνει χρόνια.1,2

Τί σχέση μπορεί να έχει το άγχος και η κατάθλιψη με την καρδιά;

Η κατάθλιψη και το άγχος παίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη σε ένα εμφραγμα του μυοκαρδίου ή στην καρδιακή ανεπάρκεια.

Ιδιαίτερα έχει μελετηθεί η κατάθλιψη και έχει διαπιστωθεί ότι ευνοεί την εμφάνιση και την επιδείνωση της αρτηριοσκλήρυνσης και της καρδιακής ανεπάρκειας.3,4 Επισης η κατάθλιψη έχει αποδειχθεί ότι χειροτερεύει την πορεία ενός εμφράγματος και διπλασιάζει τους θανάτους από αυτό.5,6,7 Είναι τόσο ισχυρές αυτές οι ενδείξεις ώστε η Αμερικανική Καρδιολογική Εταρεία (American Heart Association) έχει συμπεριλάβει την κατάθλιψη στους παράγοντες κινδύνου για κακή εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου. 8

Το άγχος επίσης έχει αποδειχθεί ότι συνδέεται με δυσμενέστερη πορεία των καρδιακών νοσημάτων όχι όμως όσο η κατάθλιψη. Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή, η διαταραχή πανικού και η διαταραχή μετατραυματικού άγχους συνδέονται με την εμφάνιση εμφραγμάτων. Η γενικευμένη αγχώδης διαταραχή συνδέεται επίσης με την αυξημένη θνησιμότητα κατά την μετα-εμφραγματική περίοδο.

Οι μηχανισμοί που συνδέουν την κατάθλιψη και το άγχος με την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος είναι βιολογικοί μηχανισμοί και μηχανισμοί συμπεριφοράς.

Μηχανισμοί συμπεριφοράς
Πολλές ανθυγειινές συνήθειες είναι πολύ συνηθισμένες στην κατάθλιψη και ταυτόχρονα βλαβερές στα καρδιακά νοσήματα. Ενα άτομο που έχει κατάθλιψη πολύ δύσκολα θα βρεί το χρόνο και τη διάθεση να γυμναστεί ή να κάνει ένα απλό βάδισμα. Επίσης πολύ πιό εύκολα θα “πιεί κι ένα ποτήρι παραπάνω” ή θα καπνίζει το ένα τσιγάρο μετά το άλλο. Είναι φανερές οι συνέπειες που θα έχουν στην καρδια ενός ανθρώπου τέτοιες συμπεριφορές. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι τα άτομα με κατάθλιψη συνήθως είναι υπέρβαρα και ταυτόχρονα έχουν έλλειψη βιταμίνης D3, B12 και φυλικού οξέος με αποτέλεσμα να εμφανίζουν μια μεταβολική απορρύθμιση που είναι πολύ αρνητικός παράγοντας για την καρδιά.
Βιολογικοί μηχανισμοί
Στην κατάθλιψη, το άγχος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα παρατηρείται μια αστάθεια του αυτόνομου νευρικού συστήματος με επικράτηση του συμπαθητικού (συμπαθητικοτονία) με αποτέλεσμα η μία πάθηση να ενισχύει την άλλη. Το χρόνιο στρές μπορεί να οδηγήσει σε φλεγμονές καθώς και σε μεταβολές των επιπέδων της κορτιζόλης στο αίμα με χρόνιες τοξικές επιδράσεις στο μεταιχμιακό σύστημα του εγκεφάλου. Ταυτόχρονα η φλεγμονή προάγει την κατάθλιψη και το άγχος καθώς μειώνει τις μονοαμίνες (σεροτονίνη, ντοπαμίνη κλπ) στον εγκέφαλο.9 Επίσης η φλεγμονή συμμετέχει και στο σχηματισμό αθηρωματικών πλακών. Τέλος το ενδοθήλιο δυσλειτουργεί με τη φλεγμονή και αυτός είναι άλλος ένας αρνητικός παράγοντας για την κυκλοφορία.

Αναζήτηση της κατάθλιψης και της αγχώδους διαταραχής στους πάσχοντες από καρδιακά νοσήματα

Αφού είναι ήδη διαπιστωμένες οι αρνητικές επιπτώσεις που έχουν η κατάθλιψη και το άγχος στα καρδιακά νοσήματα είναι σκόπιμο να τα αναζητά κανείς και εφόσον τα διαπιστώνει, να τα αξιολογεί και όταν χρειάζεται να τα παραπέμπει στον ειδικό.

Μερικές φορές τα συμπτώματα της κατάθλιψης ιδίως τα σωματικά μπορεί να αλληλο επικαλύπτονται με αυτά του καρδιακού νοσήματος και να υπάρχει δυσκολία να καταλάβει κανείς ποιά συμπτώματα οφείλονται στο ψυχικό νόσημα και ποιά στο καρδιολογικό. Ενας έμπειρος γιατρός όμως μπορεί να τα ξεχωρίσει από την ποιότητα των ενοχλημάτων αλλά και το γενικό πλαίσιο που εμφανίζονται.

Όπως είπαμε η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία συμπεριλαμβάνει την κατάθλιψη και το άγχος στους κακούς προγνωστικούς παράγοντες και για το λόγο αυτό συνιστά στα μέλη της να χορηγούν στους ασθενείς τους ειδικό ερωτημαλόγιο στο οποίο ανιχνεύεται και η ύπαρξη κατάθλιψης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάτι τέτοιο, η σύσταση της Εταιρείας είναι να παραπεμφθεί σε ειδικό για καλύτερη αξιολόγηση και -άν χρειάζεται- θεραπεία.

Η αντιμετώπιση της κατάθλιψης και του άγχους στα καρδιακά νοσήματα

ΦάρμακαΤα αντικαταθλιπτικά φάρμακα είναι οι πυλώνες της φαρμακευτικής θεραπείας. Ιδιαίτερα οι αναστολείς της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (νεώτερα αντικαταθλιπτικά) οι οποίοι γενικά προτιμούνται γιατί τα τρικυκλικά (αντικαταθλιπτικά “πρώτης γενιάς”) σε υψηλές δόσεις μπορεί να εμφανίσουν κάποιες παρενέργειες από το καρδιαγγειακό σύστημα. Κανένας από τους αναστολής της επαναπρόσληψης της σεροτονίνης που δοκιμάστηκαν (Ladose, Zoloft, Seropram, Seroxat, Cipralex) δεν παρουσίασαν καμμία ιδιαίτερη παρενέργεια αλλά δεν ήταν όλα το ίδιο αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά όταν χορηγούνται σε ασθενείς που παίρνουν αντι-αιμοπεταλιακά ή αντιπηκτικά φάρμακα χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή γιατί παρατείνουν τη δράση των αντιπηκτικών.

Η χρήση άλλων νεώτερων αντικαταθλιπτικών όπως το Efexor και το Cymbalta καλύτερα είναι να αποφεύγεται γιατί έχει ενοχοποιηθεί σε ορισμένες εργασίες για επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας.

ΨυχοθεραπείαΑποτελεί γενικά έναν πολύ ελκυστικό τρόπο αν πάρει κανείς υπόψη του ότι δεν έχει καμμία παρενέργεια ούτε αλληλεπίδραση με τα καρδιολογικά φάρμακα που παίρνει ο ασθενής.

Η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία (CBT) είναι αυτή που έχει μελετηθεί καλύτερα και διαπιστώθηκε ότι είναι αποτελεσματική όσον αφορά την κατάθλιψη των ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια. Η αποτελεσματικότητά της όμως εξανεμίζεται στην αντιμετώπιση του άγχους σε πληθυσμούς ατόμων με καρδιακά νοσήματα.

Ετσι κι αλλιώς μπορεί να θεωρηθεί ώς μια θεραπεία για ειδικούς πληθυσμούς είτε διότι δεν μπορεί να βρεί κανείς παντού ειδικούς ψυχοθεραπευτές είτε γιατί πολλές φορές λόγω της βεβαρυμένης κατάστασης δεν μπορεί εύκολα να μετακινηθεί ο ασθενής.

 

Στους πάσχοντες από καρδιαγγειακά νοσήματα, το άγχος και η κατάθλιψη όχι μόνο δεν είναι σπάνια αλλά συνδέονται και με άσχημη έκβαση. Για το λόγο αυτό είναι πολύ χρήσιμο να εντοπίζει κανείς αυτές τις καταστάσεις και να τις θεραπεύει με το πιό πρόσφορο τρόπο, είτε με φάρμακα είτε με ψυχοθεραπεία. DoctorBabis

Αναφορές

1. Martens EJ, Smith OR, Winter J, et al. Cardiac history, prior depression and personality predict course of depressive symptoms after myocardial infarction. Psychol Med. 2008;38:257-264.
2. Grace SL, Abbey SE, Irvine J, et al. Prospective examination of anxiety persistence and its relationship to cardiac symptoms and recurrent cardiac events. Psychother Psychosom. 2004;73:344-352.
3. Wulsin LR, Singal BM. Do depressive symptoms increase the risk for the onset of coronary disease? A systematic quantitative review. Psychosom Med. 2003;65:201-210.
4. Garfield LD, Scherrer JF, Hauptman PJ, et al. Association of anxiety disorders and depression with incident heart failure. Psychosom Med. 2014;76:128-136.
5. Rutledge T, Reis VA, Linke SE, et al. Depression in heart failure a meta-analytic review of prevalence, intervention effects, and associations with clinical outcomes. J Am Coll Cardiol. 2006;48:1527-1537.
6. van Melle JP, de Jonge P, Spijkerman TA, et al. Prognostic association of depression following myocardial infarction with mortality and cardiovascular events: a meta-analysis. Psychosom Med. 2004;66:814-822.
7. Blumenthal JA, Lett HS, Babyak MA, et al. Depression as a risk factor for mortality after coronary artery bypass surgery. Lancet. 2003;362:604-609.
8. Lichtman JH, Froelicher ES, Blumenthal JA, et al. Depression as a risk factor for poor prognosis among patients with acute coronary syndrome: systematic review and recommendations: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation. 2014;129:1350-1369.
Miller AH, Raison CL. The role of inflammation in depression: from evolutionary imperative to modern treatment target. Nat Rev Immunol. 2016;16:22-34.

 

(Visited 997 times, 105 visits today)

Spread the word. Share this post!

133 Comments

 1. Pingback: Generic viagra canadian

 2. Pingback: viagra cialis

 3. Pingback: cialis prices

 4. Pingback: generic cialis online

 5. Pingback: buy cialis canada

 6. Pingback: Free viagra samples

 7. Pingback: US viagra sales

 8. Pingback: cialis usa

 9. Pingback: ciprofloxacin cost walmart

 10. Pingback: cialis discount

 11. Pingback: naltrexone drug

 12. Pingback: cialis 20

 13. Pingback: canadian cialis

 14. Pingback: can you buy viagra without a prescription

 15. Pingback: cialis no prescription

 16. Pingback: viagra reviews

 17. Pingback: viagra 50mg

 18. Pingback: lowest price on viagra

 19. Pingback: viagra 50mg

 20. Pingback: cheap viagra

 21. Pingback: online ed medications

 22. Pingback: new ed pills

 23. Pingback: ed pills that really work

 24. Pingback: pharmacy online

 25. Pingback: online canadian pharmacy

 26. Pingback: generic cialis

 27. Pingback: Buy cheap cialis

 28. Pingback: online vardenafil

 29. Pingback: buy levitra online

 30. Pingback: casino online usa

 31. Pingback: cialis order online

 32. Pingback: real online casino

 33. Pingback: sildenafil citrate

 34. Pingback: casino online games

 35. Pingback: casinos

 36. Pingback: cialis buy cialis online

 37. Pingback: careprost eyelash

 38. Pingback: payday loans online

 39. Pingback: viagra 100mg

 40. Pingback: buy viagra no prescription required

 41. Pingback: cialis 20

 42. Pingback: generic for cialis

 43. Pingback: buy viagra 50mg

 44. Pingback: buy cheap viagra

 45. Pingback: play online casino real money

 46. Pingback: best online casino

 47. Pingback: cheap viagra online canadian pharmacy

 48. Pingback: viagra online

 49. Pingback: canadian pharmacy king

 50. Pingback: viagra pills

 51. Pingback: generic viagra without subscription walmart

 52. Pingback: generic viagra online

 53. Pingback: tadalafil vs sildenafil

 54. Pingback: buy viagra new york

 55. Pingback: generic viagra for sale

 56. Pingback: real casino online

 57. Pingback: viagra maximum dose 200 mg

 58. Pingback: where to buy viagra and cialis online

 59. Pingback: best place buy generic viagra online

 60. Pingback: cialis warnings

 61. Pingback: can i buy viagra in prague

 62. Pingback: can i buy viagra online

 63. Pingback: buy generic viagra

 64. Pingback: rxtrust pharm

 65. Pingback: rxtrustpharm.com

 66. Pingback: cialis coupons

 67. Pingback: marley generics sildenafil

 68. Pingback: rxtrustpharm

 69. Pingback: sildenafil dosage recommendations

 70. Pingback: Cost of viagra

 71. Pingback: mexican viagra online

 72. Pingback: what happens to expired viagra

 73. Pingback: viagra and alcohol interaction

 74. Pingback: do they sell viagra in stores

 75. Pingback: generic cialis

 76. Pingback: help writing argumentative essay

 77. Pingback: dissertation paper

 78. Pingback: i need help writing a narrative essay

 79. Pingback: thesis writing uk

 80. Pingback: custom essay paper writing

 81. Pingback: essay writing service legal

 82. Pingback: research paper writing service

 83. Pingback: psychology thesis

 84. Pingback: someone write my paper

 85. Pingback: cialis online

 86. Pingback: how long does cialis take to work

 87. Pingback: how much does viagra cost

 88. Pingback: viagra dosage

 89. Pingback: generic viagra cost

 90. Pingback: natural viagra for men

 91. Pingback: no prior prescription required pharmacy

 92. Pingback: canadian online pharmacy

 93. Pingback: canada online pharmacy

 94. Pingback: canadian pharcharmy online fda approved

 95. Pingback: best non prescription online pharmacies

 96. Pingback: viagra

 97. Pingback: cialis no prescription uk

 98. Pingback: coupon for free cialis

 99. Pingback: cialis with dapoxetine 80mg

 100. Pingback: best price cialis gen

 101. Pingback: viagra paypal

 102. Pingback: cialis without a prescription

 103. Pingback: vmgeirbq

 104. Pingback: what happens if a woman takes viagra or cialis

 105. Pingback: wat is cialis

 106. Pingback: how to use ivermectin for scabies

 107. Pingback: long term use of cialis

 108. Pingback: cialis barato

 109. Pingback: cheap amoxicillin

 110. Pingback: amoxicillin 875 125 mg

 111. Pingback: furosemide 12.5 mg

 112. Pingback: zithromax buy cheap

 113. Pingback: azithromycin 500 dosage online pharmacy

 114. Pingback: buy ivermectin canada

 115. Pingback: generic combivent

 116. Pingback: doxycycline vs ciprofloxacin

 117. Pingback: doxycycline for cellulitis

 118. Pingback: prednisolone 1mg

 119. Pingback: clomid acne

 120. Pingback: dapoxetine full stomach

 121. Pingback: dapoxetine online buy

 122. Pingback: diflucan seborrheic dermatitis

 123. Pingback: synthroid doses chart

 124. Pingback: dosing synthroid

 125. Pingback: writing a thesis outline

 126. Pingback: propecia safety

 127. Pingback: neurontin.

 128. Pingback: oxycodone and neurontin

 129. Pingback: expired metformin

 130. Pingback: paxil information

 131. Pingback: paxil dosage range

 132. Pingback: plaquenil vision problems

 133. Pingback: bad prescription drugs list

Comments are closed.

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος