Πολλαπλή Σκλήρυνση και Εγκυμοσύνη

Πολλαπλή Σκλήρυνση και Εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη αποτελεί ένα μεγάλο κεφάλαιο στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Κι αυτό γιατί όπως είναι γνωστό οι 2 στους 3 ασθενείς είναι γυναίκες και μάλιστα νεαρές γυναίκες που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία.

Πολλαπλή Σκλήρυνση   ->   Εγκυμοσύνη1   Μιά γυναίκα που πάσχει από Πολλαπλή Σκλήρυνση δεν έχει καμμία δυσκολία και μπορεί να μείνει έγκυος (εφ΄ όσον δεν παίρνει κάποιο φάρμακο).  Η ΠΣ δεν επηρεάζει αρνητικά την εγκυμοσύνη. Δεν αυξάνει τις πιθανότητες αποβολής και δεν συνδέεται με καμμία αύξηση οποιωνδήποτε επιπλοκών της κύησης είτε του τοκετού.

Εγκυμοσύνη   ->   Πολλαπλή Σκλήρυνση 2,3  Φαίνεται ότι η εγκυμοσύνη έχει ευνοϊκή επίδραση στην Πολλαπλή Σκλήρυνση αφού οι ώσεις της νόσου μειώνονται κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης και ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμηνο. Το αρνητικό όμως είναι ότι οι πιθανότητες υποτροπών αυξάνονται το πρώτο τρίμηνο μετά τον τοκετό.

Τα ίδια ισχύουν και για κάθε επόμενη κύηση.

Τεχνικές υποβοηθούμενης εγκυμοσύνης (ART-Assisted Reproductive Technology),  με τη χρήση γοναδοτροπινών, φαίνεται ότι αυξάνουν τις πιθανότητες εμφάνισης υποτροπών.

Ένας παράγοντας που μειώνει τον κίνδυνο των υποτροπών κατά τη διάρκεια της λοχείας είναι ο θηλασμός 7. Από μελέτες που έχουν γίνει φαίνεται ότι ο θηλασμός αποτελεί μία φυσική μέθοδο θεραπείας με φυσική αρχή και τέλος γι αυτο και πρέπει να προτείνεται εφ’ όσον αυτή είναι δυνατή.

Τέλος υπάρχουν ενδείξεις 8 ότι η θεραπεία με ενδοφλεβια χορήγηση ανοσοσφαιρινών καθώς και η επαναλαμβανόμενη ανα μήνα, χορήγηση υψηλών δόσεων κορτιζόνης.

Βιταμίνη D  5,6   Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο αναδεικνύεται η σχέση της βιταμίνης D στην Πολλαπλή Σκλήρυνση και όλο και περισσότερο διερευνάται ο ρόλος της. Τελευταίες εργασίες δείχνουν ότι η ανεπάρκεια βιταμίνης D στην έγκυο διπλασιάζει τις πιθανότητες υποτροπών. Αντίθετα, η κατανάλωση 2-3 ποτηριών γάλακτος  και η λήψη βιταμίνης D από την έγκυο, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης Πολλαπλής Σκλήρυνσης στο νεογνό.

Κίνδυνοι να γεννηθεί ένα παιδί με Πολλαπλή Σκλήρυνση
 • Όταν ο ένας γονιός έχει τη νόσο και το νεογνό είναι αγόρι οι πιθανότητες είναι 2,1%
 • Όταν ο ένας γονιός έχει τη νόσο και το νεογνό ειναι κορίτσι οι πιθανότητες είναι 3,5%
 • Όταν και οι δύο γονείς έχουν τη νόσο και το νεογνό είναι αγόρι οι πιθανότητες είναι 32%
 • Όταν και οι δύο γονείς έχουν τη νόσο και το νεογνό είναι κορίτσι οι πιθανότητες είναι 30,4% 4

 

Φάρμακα για την Πολλαπλή Σκλήρυνση και Εγκυμοσύνη

Ο Αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) δεν συνιστά επισήμως κανένα από τα φάρμακα για την Πολλαπλή Σκληρυνση να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή από γυναίκες που σκοπεύουν στο άμεσο μέλλον να μείνουν έγκυες.

Όμως συσσωρευμένη εμπειρία από τη χρήση των πρώτων ιστορικά φαρμάκων για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, δηλαδή της Ιντερφερόνης (IFNβ) έχει δημιουργήσει την πεποίθηση ότι αυτά τα φάρμακα είναι σχετικά αθώα και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εγκυμοσύνη. Υπάρχουν εργασίες που δεν διαπιστώνουν καμμία αυξηση σε αρνητικά συμβάματα στην εγκυμοσύνη ή επιπτώσεις στο έμβρυο για την Ιντερφερόνη β  αλλά και για την Οξεική Γκλατιραμέρη (Copaxone) 10 .

Ένα νεώτερο όμως επίσης και αποτελεσματικότερο φάρμακο, το Natalizumab (Tysabri) έχει επίσης δείξει ότι είναι σχετικά ακίνδυνο για χρήση κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης όπως αναφέρεται σε μία εργασία 11  με μόνη την επισήμανση ότι καλό θα είναι να ελεγθεί το νεογνό για αναιμία και θρομβοκυτοπενία εφόσον είχε εκτεθεί στο φάρμακο κατά το τελευταίο τρίμηνο της κύησης.

Νεώτερα φάρμακα για την Πολλαπλή Σκήρυνση και οι επιπτώσεις τους στο έμβρυο και την εγκυμοσύνη.

ΦΑΡΜΑΚΟ Τερατογέννεση σε ζώα Ενδείξεις τερατογέννεσης σε ανθρώπους Περίοδος απόπλυσης του φαρμκάκου (Washout) Σημεία ιδιαίτερης προσοχής
Φιγγολιμόδη – Gilenya Ναι Ναι 2 μήνες Ενδεχόμενο αναζωτύπρωσης
Διμεθυλφουμαρικό – Tecfidera Ναι Όχι Καθόλου Κανένα
Τεριφλουνομίδη – Aubagio Ναι Ναι Μέχρι να πέσουν τα επίπεδα κάτω από 0,02μg/mL Χρειάζεται αφαίρεση του φαρμάκου από τον οργανισμό
Αλεμτουζουμάμπ – Lemtrada Όχι Όχι 4 μήνες Παροδικές αιματολογικές ανωμαλίες στο νεογνό
Ναταλιζουμαμπ – Tysabri Όχι Όχι 2 κύκλοι ΕΡ Αναζωπύρωση της νόσου. Παροδικές αιματολογικές ανωμαλίες στο νεογνό
Ντακλιζουμαμπ – Zinbryta Όχι Όχι 4 μήνες Κανένα
Οκρελιζουμαμπ – Ocrevus Όχι Όχι 6 μήνες Συχνές λοιμώξεις, μείωση Β-λεμφοκυττάρων, νεφροτοξικότητα σε πιθήκους

Στόν παραπάνω πίνακα παρουσιάζονται ολα τα νεώτερα φάρμακα για τη Πολλαπλή Σκλήρυνση, οι επιπτώσεις τους στα ζώα και στους ανθρώπους αλλά και ορισμένα άλλα σημεία προσοχής. Ο πίνακας αυτός στηρίζεται στα SPCs (στις περιλήψεις των χαρακτηριστικών του προϊοντος) του κάθε φαρμάκου αλλά και την εργασία του Houtchens και συνεργατών: “Contraception for women with multiple sclerosis: Guidance for healthcare providers” ( 2017 May;23(6):757-764.)

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

 • Γενικά η εγκυμοσύνη επιδρά θετικά στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Η εξέλιξη της αναπηρίας στην καλύτερη περίπτωση είναι πολύ πιό αργή, ενώ στη χειρότερη περίπτωση, μένει ίδια.
 • Η εγκυμοσύνη στις γυναίκες που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση έτσι κι αλλιώς πρέπει να είναι προγραμματισμένη και να μην αφήνεται στην τύχη. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ασθενή η οποία βρίσκεται υπό θεραπεία.
 • Τα διάφορα είδη θεραπείας έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στο έμβρυο και απαιτούν διαφορετικό προγραμματισμό στην εγκυμοσύνη. Αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν όταν επιλέγουμε θεραπεία για μια γυναίκα που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία.
 • Αν και ακόμη δεν διατυπώνεται ρητά από τον FDA (Αμερικανικό Οργανισμό Φαρμάκου), υπάρχουν πολλά δεδομένα που δείχνουν ότι οι Ιντερφερόνες και η Γκλατιραμέρη (Copaxone) δεν προκαλούν καμμία επιβάρυνση στο έμβρυο ή την εγκυμοσύνη

Παραπομπές

1. Management of multiple sclerosis during pregnancy and the reproductive years: a systematic review. Obstet Gynecol. 2014 Dec;124(6):1157-68. doi: 10.1097/AOG.0000000000000541
2. Rate of pregnancy-related relapse in multiple sclerosis. Pregnancy in Multiple Sclerosis Group. N Engl J Med. 1998 Jul 30;339(5):285-91.
3. What can we really tell women with multiple sclerosis regarding pregnancy? A systematic review and meta-analysis of the literature. BJOG. 2011 Jun;118(7):790-7. doi: 10.1111/j.1471-0528.2011.02931.x. Epub 2011 Mar 15
4. Conjugal multiple sclerosis: population-based prevalence and recurrence risks in offspring. Canadian Collaborative Study Group. Ann Neurol. 2000 Dec;48(6):927-31
5. Gestational vitamin D and the risk of multiple sclerosis in offspring. Ann Neurol. 2011 Jul;70(1):30-40. doi: 10.1002/ana.22456.
6. Vitamin D Status During Pregnancy and Risk of Multiple Sclerosis in Offspring of Women in the Finnish Maternity Cohort. JAMA Neurol. 2016 May 1;73(5):515-9. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.4800
7. Exclusive Breastfeeding and the Effect on Postpartum Multiple Sclerosis Relapses. JAMA Neurol. 2015 Oct;72(10):1132-8. doi: 10.1001/jamaneurol.2015.1806
8. Effect of intravenous immunoglobulin treatment on pregnancy and postpartum-related relapses in multiple sclerosis.  J Neurol. 2004 Sep;251(9):1133-7.
9. Interferon-beta exposure during first trimester is safe in women with multiple sclerosis-A prospective cohort study from the German Multiple Sclerosis and Pregnancy Registry. Mult Scler. 2016 May;22(6):801-9. doi: 10.1177/1352458516634872. Epub 2016 Feb 26.
10. Pregnancy and fetal outcomes after Glatiramer Acetate exposure in patients with multiple sclerosis: a prospective observational multicentric study. BMC Neurology201212:124.
11. Natalizumab use during the third trimester of pregnancy. JAMA Neurol. 2014 Jul 1;71(7):891-5. doi: 10.1001/jamaneurol.2014.209.

 

 

(Visited 856 times, 30 visits today)

Spread the word. Share this post!

147 Comments

 1. Pingback: Buy viagra usa

 2. Pingback: cialis india

 3. Pingback: cialis india

 4. Pingback: viagra cialis

 5. Pingback: cialis online canada

 6. Pingback: Rx generic viagra

 7. Pingback: Real viagra pharmacy prescription

 8. Pingback: generic viagra fast delivery

 9. Pingback: generic ventolin

 10. Pingback: cialis pricing

 11. Pingback: ciprofloxacin cost

 12. Pingback: levitra vs viagra

 13. Pingback: cialis cost

 14. Pingback: cialis coupon walmart

 15. Pingback: cialis 20mg price

 16. Pingback: hydroxychloroquine tablets india

 17. Pingback: acetaminophen 500 mg otc

 18. Pingback: cialis coupon

 19. Pingback: viagra generic

 20. Pingback: viagra 100mg

 21. Pingback: viagra 100mg

 22. Pingback: best ed pills online

 23. Pingback: ed medications

 24. Pingback: mens ed pills

 25. Pingback: canadian pharmacy online

 26. Pingback: canadian pharmacy

 27. Pingback: cialis online

 28. Pingback: cialis visa

 29. Pingback: generic levitra

 30. Pingback: levitra generic

 31. Pingback: vardenafil 20 mg

 32. Pingback: online gambling

 33. Pingback: cialis no prescription

 34. Pingback: casinos

 35. Pingback: online casinos for usa players

 36. Pingback: buy viagra no prescription

 37. Pingback: tadalafil online canadian pharmacy

 38. Pingback: online payday loans

 39. Pingback: cash advance

 40. Pingback: viagra pills

 41. Pingback: cialis 5 mg

 42. Pingback: 20 cialis

 43. Pingback: cialis generic

 44. Pingback: buy real viagra online without prescription

 45. Pingback: cialis internet

 46. Pingback: online casinos

 47. Pingback: cialis generic online

 48. Pingback: buy cialis online

 49. Pingback: viagra generic vs brand name

 50. Pingback: generic cialis australia

 51. Pingback: buy cialis

 52. Pingback: viagra canada

 53. Pingback: viagra dosage

 54. Pingback: viagra canada

 55. Pingback: viagra without doctor prescription

 56. Pingback: viagra with discover card

 57. Pingback: cialis ireland online

 58. Pingback: how long does cialis take to work

 59. Pingback: cialis no prescription

 60. Pingback: viagra prices

 61. Pingback: can you buy viagra in bali

 62. Pingback: Viagra overnight delivery

 63. Pingback: online pharmacy viagra generic

 64. Pingback: web store viagra

 65. Pingback: buy cialis paypal

 66. Pingback: buy argumentative essay

 67. Pingback: generic cialis

 68. Pingback: viagra for sale philippines

 69. Pingback: thesisbyd.com

 70. Pingback: https://dissertationhelpvfh.com/

 71. Pingback: https://writemypaperbuyhrd.com/

 72. Pingback: https://essaywritingservicesjy.com

 73. Pingback: help me write my research paper

 74. Pingback: https://customessaywriterbyz.com/

 75. Pingback: help writing a compare and contrast essay

 76. Pingback: psychology thesis topics

 77. Pingback: cialis prices

 78. Pingback: how long for cialis to peak

 79. Pingback: viagra vs cialis vs levitra

 80. Pingback: how to take viagra

 81. Pingback: viagra without prescription

 82. Pingback: viagra generic name

 83. Pingback: viagra for women

 84. Pingback: viagra best price

 85. Pingback: mexican pharmacies online

 86. Pingback: canadian pharmacies

 87. Pingback: cheap drugs online

 88. Pingback: discount pharmacy

 89. Pingback: allergy

 90. Pingback: viagra online indonesia

 91. Pingback: viagra

 92. Pingback: non generic viagra by mail

 93. Pingback: buy cialis from canadian drug

 94. Pingback: generic viagra work

 95. Pingback: buy generic cialis paypal

 96. Pingback: buy cialis no prescription

 97. Pingback: buy cialis with prescription australia

 98. Pingback: female viagra walgreens

 99. Pingback: buy cialis through paypal

 100. Pingback: viagra sales astralia

 101. Pingback: overnight delivery generic cialis

 102. Pingback: what happens when you buy viagra online

 103. Pingback: 141genericExare

 104. Pingback: does walmart in mexico sell generic cialis

 105. Pingback: 141generic2Exare

 106. Pingback: ayjrhpqp

 107. Pingback: where can i buy viagra in sydney

 108. Pingback: cialis wanneer innemen

 109. Pingback: how long does it take for a dog to stop itching after ivermectin treatent for mange

 110. Pingback: buy viagra without script

 111. Pingback: comprar cialis generico en farmacias espaГ±olas

 112. Pingback: viagra medicare

 113. Pingback: amoxil

 114. Pingback: lasix online purchase

 115. Pingback: lasixonline

 116. Pingback: zithromax 250 mg canada

 117. Pingback: zithromax coupon

 118. Pingback: ivermectin usa price

 119. Pingback: where can i get albuterol

 120. Pingback: doxycycline shelf life

 121. Pingback: doxycycline shelf life

 122. Pingback: prednisolone diabetes

 123. Pingback: prednisolone 5mg tabs

 124. Pingback: clomid 50mg success

 125. Pingback: priligy otc

 126. Pingback: dapoxetine and sildenafil

 127. Pingback: diflucan toenail fungus

 128. Pingback: diflucan price walmart

 129. Pingback: synthroid contraindications

 130. Pingback: education thesis

 131. Pingback: propecia generic price

 132. Pingback: neurontin drug test

 133. Pingback: is neurontin safe

 134. Pingback: metformin and grapefruit

 135. Pingback: metformin uses

 136. Pingback: paxil and bipolar

 137. Pingback: paxil gsk

 138. Pingback: plaquenil autoimmune

 139. Pingback: adrenal fatigue plaquenil

 140. Pingback: metformin online no prescription

 141. Pingback: propecia sale

 142. Pingback: ed treatment pills

 143. Pingback: furosemide 200 mg

 144. Pingback: canadadrugpharmacy com

 145. Pingback: mexican pharmacy weight loss

 146. Pingback: buy cialis tadalafil tablets

 147. Pingback: buy cialis online viagra

Leave Comment

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος