Κατάθλιψη ή Ψύχωση;

Ίδιο ή διαφορετικά αίτια;

 

Το άρθρο αυτό είναι το πρώτο από δύο άρθρα που στηρίζονται σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό ψυχιατρικό portal Psychiatric Times*. Η ανασκόπηση έγινε από τον Albert H. C. Wong, MD, PhD, καθηγητή Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

 

psy-depgirl2Συχνά βλέπουμε ασθενείς να παρουσιάζουν ταυτόχρονα καταθλιπτικά και ψυχωτικά συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την διάγνωση και τη θεραπεία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο καταθλιπτικό συναίσθημα και τα άλλα νευροφυτικά συμπτώματα από τη μιά και τις ψευδαισθήσεις και το παραλήρημα της ψύχωσης από την άλλη, αυξάνονται συνέχεια οι ενδείξεις ότι υπάρχουν κοινές αιτίες. Οπως υπάρχει ήδη και μια πρακτική χορήγησης ίδιων φαρμάκων για την αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων.

Η συνύπαρξη καταθλιπτικών και ψυχωτικών συμπτωμάτων (συννοσηρότητα) είχε παρατηρηθεί ήδη από τον 2ο αιώνα από τον Γαληνό ο οποίος ανέφερε ότι ασθενείς με κατάθλιψη μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και παραληρητικές ιδέες.1

Τον 19ο αιώνα, ο μεγάλος ψυχίατρος Εμιλ Κρέπελιν (Emil Kraepelin) και άλλοι αργότερα, προτίμησαν να ξεχωρίσουν την σχιζοφρένεια από τις άλλες ψυχωτικές διαταραχές με συναισθηματικούς συντελεστές, διάκριση που διατηρείται ουσιαστικά μέχρι και την τελευταία (2016) κατάταξη DSM-5.

Οι τρείς τρόποι συν-νοσηρότητας

Πρακτικά διακρίνουμε 3 περιπτώσεις όπου τα ψυχωτικά χαρακτηριστικά μπορούν να συνδυάζονται με συναισθηματικές διαταραχές:

Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή Το χαρακτηριστικό της είναι ότι υπάρχουν ψυχωτικές διαταραχές που επιμένουν και στην πορεία μπορεί να εμφανιστούν και συναισθηματικού τύπου διαταραχές.

Kαταθλιπτική διαταραχή με ψυχωτικά στοιχεία.Εδώ έχουμε συνήθως ένα ιστορικό με επεισόδια κατάθλιψης και σε κάποιο επεισόδιο όπου η κατάθλιψη χειροτερεύει ιδιαίτερα, οπότε μπορεί να εμφανιστούν και ψυχωτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, τα ψυχωτικά συμπτώματα είναι μία ακραία επέκταση των αρντηικών σκέψεων και συναισθημάτων και σε άμεση σχέση με αυτά. (Από την προσωπική μας εμπειρία αναφέρουμε ένα παράδειγμα τέτοιου περιστατικού όπου ο ασθενής μας, για μεγάλα διαστήματα της μέρας, ένιωθε ότι ήταν πεθαμένος και πώς και όλοι οι άλλοι γύρω του είχαν επίσης πεθάνει.) Αντίθετα, τα ψυχωτικά στοιχεία στη σχιζοφρένεια είναι συνήθως πρωτογενή και είναι συνήθως κοινωνική απόσυρση και παραληρήματα του τύπου “μου κλέβουν τη σκέψη με μηχανήματα”, “ελέγχουν τη συμπεριφορά μου” κλπ, ενώ οι ακουστικές ψευδαισθήσεις είναι ανθρώπινες φωνές με περιεχόμενο που ενισχύει το παραλήρημα όπως “σε ελέγχουμε, σε παρακολουθούμε” κλπ2,3.

Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία για να ξεχωρίσει κανείς τα καταθλιπτικά συμπτώματα στην σχιζοφρένεια κι αυτό γιατί

 • η κατάθλιψη μπορεί να μιμηθεί τα αρνητικά ψυχωτικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας όπως ανηδονία, υπο-βουλητικότητα (low motivation), κοινωνική απόσυρση, επιπεδωμένο συναίσθημα
 • επιπλέον τα ανιψυχωτικά φάρμακα λόγω της αντι-ντοπαμινεργικής τους δράσης (anti-D2 κυρίως) δημιουργούν συμπεριφορές που δύσκολα μπορούν να διακριθούν από μία πρωτοπαθή καταθλιπτική διαταραχή
Καταθλιπτική αντίδραση στην ψύχωση.Στην περίπτωση αυτή έχουμε βασικά μιά ψύχωση -συνήθως σχιζοφρένεια- κατά την οποία, όταν συνειδητοποιεί ο ασθενής την άσχημη πρόγνωση που έχει η νόσος του εμφανίζει κατάθλιψη ώς αντίδραση στη συνειδητοποίηση της βασικής του ασθένειας.

Οι δύο απόψεις για την αιτιολογία

dipole2Η παραδοσιακή άποψη για την αιτιολογία της ψύχωσης και της καταθλιπτικής διαταραχής είναι ότι τα αίτιά τους είναι τελείως διαφορετικά. Αποτέλεσμα αυτής της άποψης είναι να θεωρούνται οι δύο αυτές ομάδες παθήσεων ώς τα δύο άκρα ενός φάσματος. Το μεσαίο κομμάτι του φάσματος, σύμφωνα με αυτή την άποψη το καταλαμβάνει τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή όπου έχουμε συνύπαρξη των δύο κατηγοριών. Με βάση αυτή την άποψη, οι ασθενείς που εμφανίζουν και ψυχωτικά και καταθλιπτικά συμπτώματα, έχουν δυστυχώς δύο παθήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα μεν, ξεχωριστά δε.

myspectrum0Η εναλακτική άποψη, θεωρεί ότι η ψύχωση είναι μιά πιό βαριά μορφή μιάς νοσολογικής κατηγορίας και η κατάθλιψη είναι πιό ελαφριά μορφή της ίδιας κατηγορίας. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη τα αίτια είναι κοινά και το άν θα εμφανιστούν ψυχωσικά ή καταθλιπτικά μόνο στοιχεία, εξαρτάται από την ένταση και τη βαρύτητα της νόσου. Το πιό αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της θεώρησης είναι η “επιλόχεια κατάθλιψη-ψύχωση”. Σ’ αυτήν έχουμε κοινό αίτιο που είναι ο τοκετός και οι συνδεόμενες με αυτόν δραματικές ορμονικές μεταβολές και επομένως η θεραπεία θα πρέπει να είναι παρόμοια, αλλά πιό “επιθετική” (έντονη) όταν έχουμε ψυχωτικά στοιχεία.

Γενετική αλληλοεπικάλυψη (Genetic Overlap)

Η κληρονομησιμότητα (heritability) της σχιζοφρένειας είναι πολύ υψηλή της τάξης του 70-80%. Από την άλλη η συμμετοχή της κληρονομικότητας (του γενετικού υλικού) στην εμφάνιση της καταθλιπτικής διαταραχής είναι πολύ χαμηλή (γύρω στο 30%) συγκρινόμενη με αυτή της σχιζοφρένειας 4. Σημαντικές επίσης είναι οι διαφορές στις κλινικές εκδηλώσεις (συμπτώματα) μεταξύ αυτών των δύο παθήσεων. Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι υπάρχει μία σημαντικού βαθμού γενετική αλληλοεπικάλυψη (δηλαδή ανωμαλίες στα ίδια γονίδια) για πέντε μείζονες ψυχικές διαταραχές όπως η καταθλιπτική διαταραχή, η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ) και ο αυτισμός (Autism Spectrum Disorders)5,6.

Πώς “αποφασίζεται” επομένως με ποιόν τρόπο θα εκφραστεί ο συγκεκριμένος γενότυπος στο συγκεκριμένο φαινότυπο συμπεριφορας; Με άλλα λόγια, τί παίζει ρόλο ώστε άτομα με το ίδιο γενετικό υλικό να εμφανίζουν διαφορετική ψυχική διαταραχή; Κι εδώ υπάρχει μία πιθανή απάντηση. Με βάση έρευνες που έγιναν σε γονίδια ζώων φαίνεται ότι ρόλο σ’ αυτή την “απόφαση”, το άν θα εμφανίσει τη μία ή την άλλη πάθηση, παίζει η αλληλεπίδραση γονιδίων – περιβάλλοντος7,8,9. Το πιό πιθανό είναι ότι το ίδιο θα συμβαίνει και στον άνθρωπο και επομένως να έχουν το ίδιο γενετικό υλικό ασθενείς με πολύ διαφορετικές διαγνώσεις.

Παραπομπές

*  http://www.psychiatrictimes.com/special-reports/exploring-psychosis-depression-interface-clinical-implications/page/0/1?GUID=59C8FDFD-0E2A-4D09-82B7-16EA9F86FCB4&rememberme=1&ts=01112016 date accessed 15.11.2016
1. Telles-Correia D, Marques JG. Melancholia before the twentieth century: fear and sorrow or partial insanity? Front Psychol. 2015;6:81.
2. Schneiderian first- and second-rank symptoms. Oxford Index. 2016.http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100446318. Accessed September 12, 2016.
3. Wong AH, Van Tol HH. Schizophrenia: from phenomenology to neurobiology. Neurosci Biobehav Rev.2003;27:269-306.
4. Sullivan PF, Daly MJ, O’Donovan M. Genetic architectures of psychiatric disorders: the emerging picture and its implications. Nat Rev Genet. 2012;13:537-551.
5. Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet. 2013;381:1371-1379.
6. Porteous DJ, Millar JK, Brandon NJ, Sawa A. DISC1 at 10: connecting psychiatric genetics and neuroscience.Trends Mol Med. 2011;17:699-706.
7. Feldcamp L, Doucel JS, Pawling J, et al. Mgat5 modulates the effect of early life stress on adult behavior and physical health in mice. Behav Brain Res. 2016;312:253-264.
8. Haque FN, Lipina TV, Roder JC, Wong AH. Social defeat interacts with Disc1 mutations in the mouse to affect behavior. Behav Brain Res. 2012;233:337-344.
9. Lipina TV, Zai C, Hlousek D, et al. Maternal immune activation during gestation interacts with Disc1 point mutation to exacerbate schizophrenia-related behaviors in mice. J Neurosci. 2013: 33:7654-7666.

(Visited 3,064 times, 73 visits today)

Spread the word. Share this post!

442 Comments

 1. Pingback: Buy real viagra

 2. Pingback: cialis india

 3. Pingback: cialis

 4. Pingback: cialis 20mg

 5. Pingback: cialis coupons

 6. Pingback: Generic viagra usa

 7. Pingback: Buy pfizer viagra online

 8. Pingback: cheap viagra for sale

 9. Pingback: cialis generico online

 10. Pingback: albuterol inhaler

 11. Pingback: cialis from canada

 12. Pingback: naltrexone hcl

 13. Pingback: how much is cialis

 14. Pingback: cialis over the counter 2020

 15. Pingback: viagra samples

 16. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution 0.03% generic

 17. Pingback: best place to buy cialis online reviews

 18. Pingback: how to buy viagra online

 19. Pingback: chloroquine prophylaxis

 20. Pingback: viagra generic

 21. Pingback: viagra generic

 22. Pingback: viagra for sale

 23. Pingback: best over the counter ed pills

 24. Pingback: cheap erectile dysfunction

 25. Pingback: ed drugs

 26. Pingback: hydroxychloroquine tablet price in india

 27. Pingback: best online pharmacy

 28. Pingback: generic cialis

 29. Pingback: generic vardenafil

 30. Pingback: buy levitra online

 31. Pingback: levitra cost

 32. Pingback: online casino

 33. Pingback: cialis for sale

 34. Pingback: online casino with free signup bonus real money usa

 35. Pingback: viagra cheap

 36. Pingback: online gambling

 37. Pingback: casino moons online casino

 38. Pingback: real viagra pharmacy prescription

 39. Pingback: cialis buy

 40. Pingback: when will lumigan go generic

 41. Pingback: loans for bad credit

 42. Pingback: cialis 20 mg price

 43. Pingback: cash loan

 44. Pingback: instant loans

 45. Pingback: viagra 100mg

 46. Pingback: canadian pharmacy viagra legal

 47. Pingback: vegas best real money casinos

 48. Pingback: online casino games for real money

 49. Pingback: cialis to buy

 50. Pingback: tresa

 51. Pingback: online casino mac australia

 52. Pingback: Casinos 2020

 53. Pingback: 20 cialis

 54. Pingback: generic for cialis

 55. Pingback: 20 cialis

 56. Pingback: cialis buy

 57. Pingback: canadian healthcare viagra sales

 58. Pingback: online gambling

 59. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 60. Pingback: online casinos

 61. Pingback: online gambling

 62. Pingback: slot games

 63. Pingback: viagra online

 64. Pingback: viagra without doctor prescription

 65. Pingback: generic name for viagra

 66. Pingback: tadalafil reviews

 67. Pingback: cialis online pharmacy

 68. Pingback: generic viagra without a doctor prescription

 69. Pingback: cialis 5 mg

 70. Pingback: viagra cost per pill

 71. Pingback: best online casino real money

 72. Pingback: casino games online

 73. Pingback: http://cialistodo.com/

 74. Pingback: cialis cialis generic

 75. Pingback: cheap Viagra 25 mg

 76. Pingback: Viagra 130mg united kingdom

 77. Pingback: order Viagra 150mg

 78. Pingback: Viagra 200mg cost

 79. Pingback: Viagra 50 mg usa

 80. Pingback: Viagra 50 mg australia

 81. Pingback: Viagra 200mg pharmacy

 82. Pingback: Viagra 100 mg online

 83. Pingback: cialis otc

 84. Pingback: Viagra 50mg cost

 85. Pingback: Viagra 120 mg tablets

 86. Pingback: Cialis 80 mg without a doctor prescription

 87. Pingback: Cialis 40mg without a prescription

 88. Pingback: Cialis 80mg generic

 89. Pingback: cheap Cialis 10mg

 90. Pingback: generic viagra names

 91. Pingback: Cialis 40 mg without prescription

 92. Pingback: order Cialis 40mg

 93. Pingback: where to buy viagra

 94. Pingback: Cialis 80mg generic

 95. Pingback: how to purchase Cialis 20mg

 96. Pingback: where can i buy Cialis 60mg

 97. Pingback: Cialis 80mg cheap

 98. Pingback: cheap sildenafil 25 mg

 99. Pingback: cost of tadalafil 80 mg

 100. Pingback: levitra 20 mg united states

 101. Pingback: lasix 100 mg nz

 102. Pingback: furosemide 100mg generic

 103. Pingback: propecia 5mg uk

 104. Pingback: lexapro 5 mg united kingdom

 105. Pingback: generic viagra cost

 106. Pingback: generic viagra names

 107. Pingback: abilify 20 mg cheap

 108. Pingback: actos 30 mg prices

 109. Pingback: aldactone 100 mg online

 110. Pingback: allegra 180mg pills

 111. Pingback: allopurinol 300mg cost

 112. Pingback: amaryl 1mg without prescription

 113. Pingback: amoxicillin 500 mg united kingdom

 114. Pingback: ampicillin 250mg canada

 115. Pingback: antabuse 500mg no prescription

 116. Pingback: antivert 25 mg pills

 117. Pingback: arava 20mg price

 118. Pingback: strattera 10mg without a doctor prescription

 119. Pingback: 1050 mg viagra pills

 120. Pingback: aricept 10 mg online

 121. Pingback: where to buy arimidex 1mg

 122. Pingback: where to buy tamoxifen 20 mg

 123. Pingback: cialis professional generic

 124. Pingback: how to buy ashwagandha 60caps

 125. Pingback: cheap atarax 25 mg

 126. Pingback: augmentin 875/125 mg generic

 127. Pingback: avapro 300mg united states

 128. Pingback: viagra recommended dosage

 129. Pingback: avodart 0,5 mg coupon

 130. Pingback: baclofen 25 mg pills

 131. Pingback: bactrim 400/80 mg online pharmacy

 132. Pingback: benicar 20 mg medication

 133. Pingback: boots cialis

 134. Pingback: Biaxin 500 mg price

 135. Pingback: cost of Premarin 0,625mg

 136. Pingback: where to buy buspar 5mg

 137. Pingback: generic cialis 100mg

 138. Pingback: cardizem 30mg united states

 139. Pingback: real viagra for sale

 140. Pingback: how to purchase casodex

 141. Pingback: cheap catapres 100 mcg

 142. Pingback: ceclor without prescription

 143. Pingback: ceftin uk

 144. Pingback: celebrex cheap

 145. Pingback: celexa 20mg uk

 146. Pingback: cephalexin 500mg without prescription

 147. Pingback: cipro 1000mg cost

 148. Pingback: claritin prices

 149. Pingback: casino games

 150. Pingback: wind creek casino online games

 151. Pingback: best online casino real money

 152. Pingback: online casinos

 153. Pingback: online casino real money us

 154. Pingback: chumba casino

 155. Pingback: casino online real money

 156. Pingback: online casino games real money

 157. Pingback: win real money online casino for free

 158. Pingback: online slots for real money

 159. Pingback: online car insurance quotes

 160. Pingback: car insurance quotes ontario

 161. Pingback: car insurance quotes companies in texas

 162. Pingback: insurance rates

 163. Pingback: auto home insurance

 164. Pingback: acceptance car insurance quotes

 165. Pingback: amica car insurance quotes

 166. Pingback: car insurance quotes online

 167. Pingback: car insurance price

 168. Pingback: multiple car insurance quotes

 169. Pingback: personal loans ma

 170. Pingback: payday loans denver

 171. Pingback: Best viagra alternative

 172. Pingback: no credit check payday loans

 173. Pingback: california installment loans

 174. Pingback: fast quick loans

 175. Pingback: mexican viagra online

 176. Pingback: instant bad credit loans

 177. Pingback: fast payday loans no credit checks

 178. Pingback: personal loans tulsa ok

 179. Pingback: cbd hemp oil benefits

 180. Pingback: hemp cbd oil side effects

 181. Pingback: cbd oil for sale in colorado springs

 182. Pingback: buy viagra express

 183. Pingback: viagra pro ingredients

 184. Pingback: best cbd oil for pets

 185. Pingback: female viagra pills price

 186. Pingback: best cbd oil for cancer treatment

 187. Pingback: how much cbd oil should i take daily

 188. Pingback: where can i get genuine viagra

 189. Pingback: amazon viagra pills

 190. Pingback: cbd oil benefits 2016 usa

 191. Pingback: viagra online american express

 192. Pingback: cbd oil for cancer pain

 193. Pingback: buddy group cbd oil mod

 194. Pingback: generic viagra without prescription

 195. Pingback: assignments help

 196. Pingback: viagra london

 197. Pingback: homework research

 198. Pingback: essay writing

 199. Pingback: ace homework

 200. Pingback: essay writing service review

 201. Pingback: buy an essay

 202. Pingback: write essay online

 203. Pingback: generic viagra price comparison

 204. Pingback: my paper writer

 205. Pingback: buying essays

 206. Pingback: write college essay

 207. Pingback: cheap cleocin 300 mg

 208. Pingback: clomid 25 mg for sale

 209. Pingback: sildenafil citrate tablets 100mg

 210. Pingback: Drug viagra

 211. Pingback: clonidine pharmacy

 212. Pingback: clozaril 100mg otc

 213. Pingback: where can i buy colchicine

 214. Pingback: 50mg viagra

 215. Pingback: cialis cvs

 216. Pingback: symbicort inhaler 160/4,5mcg medication

 217. Pingback: order combivent 50/20mcg

 218. Pingback: coreg canada

 219. Pingback: using essay writing service

 220. Pingback: generic cialis

 221. Pingback: order compazine 5mg

 222. Pingback: how to purchase coumadin 1 mg

 223. Pingback: Approved viagra pharmacy

 224. Pingback: cost of viagra at costco

 225. Pingback: cozaar for sale

 226. Pingback: https://thesiswritinghelpsjj.com/

 227. Pingback: best write my paper website

 228. Pingback: dissertation ideas

 229. Pingback: where can i buy crestor

 230. Pingback: https://customessaywriterbyz.com

 231. Pingback: essay writting services

 232. Pingback: cymbalta united kingdom

 233. Pingback: thesis publishing

 234. Pingback: purchase a research paper

 235. Pingback: dapsone 1000caps for sale

 236. Pingback: Viagra medication

 237. Pingback: cost of ddavp 0.1 mg

 238. Pingback: depakote 125mg tablet

 239. Pingback: diamox 250mg online pharmacy

 240. Pingback: how to buy differin

 241. Pingback: diltiazem online pharmacy

 242. Pingback: doxycycline medication

 243. Pingback: dramamine no prescription

 244. Pingback: elavil purchase

 245. Pingback: erythromycin 250mg no prescription

 246. Pingback: etodolac 300 mg online

 247. Pingback: flomax cost

 248. Pingback: flonase nasal spray nz

 249. Pingback: cheapest garcinia cambogia caps

 250. Pingback: geodon usa

 251. Pingback: imdur medication

 252. Pingback: cialis coupon

 253. Pingback: how to take cialis

 254. Pingback: imitrex 50 mg usa

 255. Pingback: buy cialis online safely

 256. Pingback: how to purchase imodium 2mg

 257. Pingback: can you buy viagra over the counter

 258. Pingback: navigate to these guys

 259. Pingback: reference

 260. Pingback: how long does it take for viagra to work

 261. Pingback: imuran 50 mg cheap

 262. Pingback: indocin without a prescription

 263. Pingback: lamisil cost

 264. Pingback: levaquin tablets

 265. Pingback: lopid 300mg tablet

 266. Pingback: lopressor purchase

 267. Pingback: luvox 50mg medication

 268. Pingback: macrobid coupon

 269. Pingback: meclizine 25mg without prescription

 270. Pingback: viagra under the tongue

 271. Pingback: canada pharmaceutical online ordering

 272. Pingback: buy mestinon

 273. Pingback: micardis 80mg united states

 274. Pingback: canada drugs online

 275. Pingback: mobic purchase

 276. Pingback: online canadian pharcharmy

 277. Pingback: Azulfidine

 278. Pingback: motrin prices

 279. Pingback: viagra brand 50mg

 280. Pingback: nortriptyline 25 mg online pharmacy

 281. Pingback: periactin online

 282. Pingback: phenergan nz

 283. Pingback: plaquenil pills

 284. Pingback: how to purchase prednisolone 10mg

 285. Pingback: prevacid cheap

 286. Pingback: order prilosec

 287. Pingback: proair inhaler 100 mcg tablets

 288. Pingback: procardia 30mg purchase

 289. Pingback: proscar otc

 290. Pingback: protonix coupon

 291. Pingback: viagra for sale in boots

 292. Pingback: provigil online pharmacy

 293. Pingback: pulmicort 200 mcg without prescription

 294. Pingback: pyridium online

 295. Pingback: reglan 10mg pharmacy

 296. Pingback: remeron canada

 297. Pingback: retin-a cream without a prescription

 298. Pingback: revatio 20mg over the counter

 299. Pingback: order risperdal 2 mg

 300. Pingback: where to buy robaxin

 301. Pingback: rogaine australia

 302. Pingback: seroquel 50mg medication

 303. Pingback: cheapest singulair 10mg

 304. Pingback: skelaxin usa

 305. Pingback: spiriva united states

 306. Pingback: tenormin 25 mg online

 307. Pingback: thorazine 50 mg tablet

 308. Pingback: toprol 25 mg canada

 309. Pingback: tricor without a prescription

 310. Pingback: valtrex 500 mg pharmacy

 311. Pingback: vantin without a prescription

 312. Pingback: verapamil united kingdom

 313. Pingback: how to purchase voltaren

 314. Pingback: wellbutrin purchase

 315. Pingback: where to buy cialis discount price without prescription

 316. Pingback: zanaflex 2 mg no prescription

 317. Pingback: buy zestril

 318. Pingback: zithromax canada

 319. Pingback: right here

 320. Pingback: more info here

 321. Pingback: zocor united kingdom

 322. Pingback: zovirax usa

 323. Pingback: pfizer viagra sales

 324. Pingback: zyloprim united states

 325. Pingback: zyprexa 20mg australia

 326. Pingback: zyvox 600mg for sale

 327. Pingback: sildenafil otc

 328. Pingback: tadalafil 80 mg prices

 329. Pingback: furosemide 100mg united states

 330. Pingback: cheap escitalopram 5 mg

 331. Pingback: buy aripiprazole

 332. Pingback: pioglitazone generic

 333. Pingback: spironolactone 25 mg united kingdom

 334. Pingback: fexofenadine canada

 335. Pingback: glimepiride 2 mg medication

 336. Pingback: meclizine 25mg pharmacy

 337. Pingback: leflunomide 20 mg without prescription

 338. Pingback: where to buy atomoxetine

 339. Pingback: donepezil 5 mg nz

 340. Pingback: cheap anastrozole

 341. Pingback: irbesartan 300 mg prices

 342. Pingback: dutasteride generic

 343. Pingback: buy olmesartan

 344. Pingback: buspirone online pharmacy

 345. Pingback: clonidine 0.1mg uk

 346. Pingback: cost of cefuroxime 250 mg

 347. Pingback: cheapest celecoxib 100mg

 348. Pingback: cialissuperactive com

 349. Pingback: citalopram 20 mg cost

 350. Pingback: cialis buy on line

 351. Pingback: cephalexin coupon

 352. Pingback: ciprofloxacin tablets

 353. Pingback: cialis supplier uk

 354. Pingback: clindamycin 150mg for sale

 355. Pingback: clozapine 25 mg over the counter

 356. Pingback: when viagra generic

 357. Pingback: prochlorperazine without a prescription

 358. Pingback: carvedilol over the counter

 359. Pingback: cialis online canada ripoff

 360. Pingback: warfarin without prescription

 361. Pingback: cheap rosuvastatin

 362. Pingback: cheapest desmopressin 0.1 mg

 363. Pingback: divalproex 250mg no prescription

 364. Pingback: trazodone medication

 365. Pingback: tolterodine 1mg price

 366. Pingback: how to buy acetazolamide 250 mg

 367. Pingback: where can i get viagra across the counter in the uk

 368. Pingback: fluconazole coupon

 369. Pingback: phenytoin no prescription

 370. Pingback: oxybutynin 5mg no prescription

 371. Pingback: doxycycline pharmacy

 372. Pingback: bisacodyl 5mg tablets

 373. Pingback: viagra bottle

 374. Pingback: venlafaxine without prescription

 375. Pingback: amitriptyline usa

 376. Pingback: permethrin 30g coupon

 377. Pingback: cialis 20mg buy trusted

 378. Pingback: how to purchase erythromycin 500mg

 379. Pingback: 141generic2Exare

 380. Pingback: prdtuqgs

 381. Pingback: cheapest estradiol

 382. Pingback: cheapest etodolac 200mg

 383. Pingback: buy tamsulosin

 384. Pingback: zkugvgwb

 385. Pingback: fluticasone mcg no prescription

 386. Pingback: alendronate 70 mg united kingdom

 387. Pingback: what would happen if woman took viagra

 388. Pingback: what is the best generic viagra

 389. Pingback: wat kost cialis 10 mg bij de apotheek

 390. Pingback: nitrofurantoin coupon

 391. Pingback: wat is viagra generiek

 392. Pingback: what ingredients are in ivermectin

 393. Pingback: what is the dosage of zithromax for travelers diarrheas

 394. Pingback: glipizide 5mg cheap

 395. Pingback: avigra vs viagra

 396. Pingback: isosorbide medication

 397. Pingback: sumatriptan 50mg online pharmacy

 398. Pingback: loperamide over the counter

 399. Pingback: comprar cialis

 400. Pingback: buy cialis

 401. Pingback: viagra

 402. Pingback: azathioprine 50mg tablets

 403. Pingback: propranolol 40 mg without a doctor prescription

 404. Pingback: viagra

 405. Pingback: edmonton viagra

 406. Pingback: legit essay writing service reddit

 407. Pingback: how to write a research report

 408. Pingback: who can write my essay for me

 409. Pingback: help me with my argumentative essay

 410. Pingback: best topic for doing a research essay on business ethics

 411. Pingback: lamotrigine 100mg australia

 412. Pingback: where can i buy terbinafine

 413. Pingback: levofloxacin 250mg cheap

 414. Pingback: where to buy levothyroxine mcg

 415. Pingback: amoxicillin cream

 416. Pingback: atorvastatin 10mg purchase

 417. Pingback: buy lasix water pill

 418. Pingback: azithromycin 500mg cheap

 419. Pingback: where to buy stromectol

 420. Pingback: can you buy ventolin over the counter in australia

 421. Pingback: gemfibrozil tablet

 422. Pingback: metoprolol 25mg online

 423. Pingback: clotrimazole 10g online

 424. Pingback: doxycycline monohydrate uses

 425. Pingback: prescription prednisolone

 426. Pingback: pregnant with clomid

 427. Pingback: dapoxetine ethanate

 428. Pingback: diflucan relief time

 429. Pingback: synthroid and antibiotics

 430. Pingback: metoclopramide united states

 431. Pingback: thesis writing uk

 432. Pingback: goodrx propecia

 433. Pingback: neurontin action

 434. Pingback: metformin and glipizide

 435. Pingback: paxil cr dosage

 436. Pingback: plaquenil image

 437. Pingback: metformin 1000 mg pill

 438. Pingback: propecia cost

 439. Pingback: erection pills that work

 440. Pingback: lasix generic brand name

 441. Pingback: canadian pharmacy checker

 442. Pingback: order original cialis online

Leave Comment

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος