Πολλαπλή Σκλήρυνση – Κλινικά Μεμονομένο Σύνδρομο

Πολλαπλή Σκλήρυνση-Κλινικά Μεμονομένο Σύνδρομο

Ώς Κλινικά Μεμονομένο Σύνδρομο (CIS) περιγράφεται το πρώτο επεισόδιο νευρολογικών συμπτωμάτων που διαρκούν τουλάχιστον 24 ώρες και οφείλονται σε φλεγμονή και επακόλουθη εκφύλιση σε περιοχή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος. Παρόλο που τα συμπτώματα αυτά αλλά και οι βλάβες που φαίνονται στη μαγνητική τομογραφία, είναι ίδια με συμπτώματα πού έχουμε και στην Πολλαπλή Σκλήρυνση δεν μπορούμε να βάλουμε τη διάγνωση αυτή γιατί δεν συμπληρώνονται όλες οι άλλες προϋποθέσεις.

Πολλαπλή Σκλήρυνση-Κλινικά Μεμονομένο Σύνδρομο

Κλινικά Μεμονομένο Σύνδρομο

Οταν συμβαίνει κάτι τέτοιο και επαληθεύεται από αντίστοιχα ευρήματα στην αξονική τομογραφία εγκεφάλου τότε είναι πολύ πιθανό η κατάσταση αυτή να εξελιχθεί σε Πολλαπλή Σκλήρυνση.

Φαίνεται λοιπόν ότι αν ξεκινήσει κανείς θεραπεία μετά από το Κλινικά Μεμονομένο Σύνδρομο, παρατείνεται ο χρόνος που θα εμφανιστεί η επόμενη ώση η οποία και θα θέσει την οριστική διάγνωση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης.

Γι αυτό και οι περισσότεροι νευρολόγοι σήμερα προτιμούν να ξεκινούν θεραπεία ήδη από την πρώτη βλάβη που θα διαπιστωθεί κλινικά και απεικονιστικά, δηλαδή με τη μαγνητική τομογραφία.

Πηγή

Πηγή: Medscape Today

(Visited 442 times, 24 visits today)

Spread the word. Share this post!

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος