Κατάθλιψη ή Ψύχωση;

Ίδιο ή διαφορετικά αίτια;

 

Το άρθρο αυτό είναι το πρώτο από δύο άρθρα που στηρίζονται σε μια βιβλιογραφική ανασκόπηση που δημοσιεύτηκε στο διαδικτυακό ψυχιατρικό portal Psychiatric Times*. Η ανασκόπηση έγινε από τον Albert H. C. Wong, MD, PhD, καθηγητή Ψυχιατρικής στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο.

 

psy-depgirl2Συχνά βλέπουμε ασθενείς να παρουσιάζουν ταυτόχρονα καταθλιπτικά και ψυχωτικά συμπτώματα, γεγονός που μπορεί να δυσκολέψει την διάγνωση και τη θεραπεία. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στο καταθλιπτικό συναίσθημα και τα άλλα νευροφυτικά συμπτώματα από τη μιά και τις ψευδαισθήσεις και το παραλήρημα της ψύχωσης από την άλλη, αυξάνονται συνέχεια οι ενδείξεις ότι υπάρχουν κοινές αιτίες. Οπως υπάρχει ήδη και μια πρακτική χορήγησης ίδιων φαρμάκων για την αντιμετώπιση αυτών των συμπτωμάτων.

Η συνύπαρξη καταθλιπτικών και ψυχωτικών συμπτωμάτων (συννοσηρότητα) είχε παρατηρηθεί ήδη από τον 2ο αιώνα από τον Γαληνό ο οποίος ανέφερε ότι ασθενείς με κατάθλιψη μπορεί να έχουν ταυτόχρονα και παραληρητικές ιδέες.1

Τον 19ο αιώνα, ο μεγάλος ψυχίατρος Εμιλ Κρέπελιν (Emil Kraepelin) και άλλοι αργότερα, προτίμησαν να ξεχωρίσουν την σχιζοφρένεια από τις άλλες ψυχωτικές διαταραχές με συναισθηματικούς συντελεστές, διάκριση που διατηρείται ουσιαστικά μέχρι και την τελευταία (2016) κατάταξη DSM-5.

Οι τρείς τρόποι συν-νοσηρότητας

Πρακτικά διακρίνουμε 3 περιπτώσεις όπου τα ψυχωτικά χαρακτηριστικά μπορούν να συνδυάζονται με συναισθηματικές διαταραχές:

Σχιζοσυναισθηματική διαταραχή Το χαρακτηριστικό της είναι ότι υπάρχουν ψυχωτικές διαταραχές που επιμένουν και στην πορεία μπορεί να εμφανιστούν και συναισθηματικού τύπου διαταραχές.

Kαταθλιπτική διαταραχή με ψυχωτικά στοιχεία.Εδώ έχουμε συνήθως ένα ιστορικό με επεισόδια κατάθλιψης και σε κάποιο επεισόδιο όπου η κατάθλιψη χειροτερεύει ιδιαίτερα, οπότε μπορεί να εμφανιστούν και ψυχωτικά στοιχεία. Στην περίπτωση αυτή, τα ψυχωτικά συμπτώματα είναι μία ακραία επέκταση των αρντηικών σκέψεων και συναισθημάτων και σε άμεση σχέση με αυτά. (Από την προσωπική μας εμπειρία αναφέρουμε ένα παράδειγμα τέτοιου περιστατικού όπου ο ασθενής μας, για μεγάλα διαστήματα της μέρας, ένιωθε ότι ήταν πεθαμένος και πώς και όλοι οι άλλοι γύρω του είχαν επίσης πεθάνει.) Αντίθετα, τα ψυχωτικά στοιχεία στη σχιζοφρένεια είναι συνήθως πρωτογενή και είναι συνήθως κοινωνική απόσυρση και παραληρήματα του τύπου “μου κλέβουν τη σκέψη με μηχανήματα”, “ελέγχουν τη συμπεριφορά μου” κλπ, ενώ οι ακουστικές ψευδαισθήσεις είναι ανθρώπινες φωνές με περιεχόμενο που ενισχύει το παραλήρημα όπως “σε ελέγχουμε, σε παρακολουθούμε” κλπ2,3.

Χρειάζεται μεγάλη εμπειρία για να ξεχωρίσει κανείς τα καταθλιπτικά συμπτώματα στην σχιζοφρένεια κι αυτό γιατί

 • η κατάθλιψη μπορεί να μιμηθεί τα αρνητικά ψυχωτικά συμπτώματα της σχιζοφρένειας όπως ανηδονία, υπο-βουλητικότητα (low motivation), κοινωνική απόσυρση, επιπεδωμένο συναίσθημα
 • επιπλέον τα ανιψυχωτικά φάρμακα λόγω της αντι-ντοπαμινεργικής τους δράσης (anti-D2 κυρίως) δημιουργούν συμπεριφορές που δύσκολα μπορούν να διακριθούν από μία πρωτοπαθή καταθλιπτική διαταραχή
Καταθλιπτική αντίδραση στην ψύχωση.Στην περίπτωση αυτή έχουμε βασικά μιά ψύχωση -συνήθως σχιζοφρένεια- κατά την οποία, όταν συνειδητοποιεί ο ασθενής την άσχημη πρόγνωση που έχει η νόσος του εμφανίζει κατάθλιψη ώς αντίδραση στη συνειδητοποίηση της βασικής του ασθένειας.

Οι δύο απόψεις για την αιτιολογία

dipole2Η παραδοσιακή άποψη για την αιτιολογία της ψύχωσης και της καταθλιπτικής διαταραχής είναι ότι τα αίτιά τους είναι τελείως διαφορετικά. Αποτέλεσμα αυτής της άποψης είναι να θεωρούνται οι δύο αυτές ομάδες παθήσεων ώς τα δύο άκρα ενός φάσματος. Το μεσαίο κομμάτι του φάσματος, σύμφωνα με αυτή την άποψη το καταλαμβάνει τη σχιζοσυναισθηματική διαταραχή όπου έχουμε συνύπαρξη των δύο κατηγοριών. Με βάση αυτή την άποψη, οι ασθενείς που εμφανίζουν και ψυχωτικά και καταθλιπτικά συμπτώματα, έχουν δυστυχώς δύο παθήσεις οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν παράλληλα μεν, ξεχωριστά δε.

myspectrum0Η εναλακτική άποψη, θεωρεί ότι η ψύχωση είναι μιά πιό βαριά μορφή μιάς νοσολογικής κατηγορίας και η κατάθλιψη είναι πιό ελαφριά μορφή της ίδιας κατηγορίας. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη τα αίτια είναι κοινά και το άν θα εμφανιστούν ψυχωσικά ή καταθλιπτικά μόνο στοιχεία, εξαρτάται από την ένταση και τη βαρύτητα της νόσου. Το πιό αντιπροσωπευτικό δείγμα αυτής της θεώρησης είναι η “επιλόχεια κατάθλιψη-ψύχωση”. Σ’ αυτήν έχουμε κοινό αίτιο που είναι ο τοκετός και οι συνδεόμενες με αυτόν δραματικές ορμονικές μεταβολές και επομένως η θεραπεία θα πρέπει να είναι παρόμοια, αλλά πιό “επιθετική” (έντονη) όταν έχουμε ψυχωτικά στοιχεία.

Γενετική αλληλοεπικάλυψη (Genetic Overlap)

Η κληρονομησιμότητα (heritability) της σχιζοφρένειας είναι πολύ υψηλή της τάξης του 70-80%. Από την άλλη η συμμετοχή της κληρονομικότητας (του γενετικού υλικού) στην εμφάνιση της καταθλιπτικής διαταραχής είναι πολύ χαμηλή (γύρω στο 30%) συγκρινόμενη με αυτή της σχιζοφρένειας 4. Σημαντικές επίσης είναι οι διαφορές στις κλινικές εκδηλώσεις (συμπτώματα) μεταξύ αυτών των δύο παθήσεων. Παρόλα αυτά έχει βρεθεί ότι υπάρχει μία σημαντικού βαθμού γενετική αλληλοεπικάλυψη (δηλαδή ανωμαλίες στα ίδια γονίδια) για πέντε μείζονες ψυχικές διαταραχές όπως η καταθλιπτική διαταραχή, η σχιζοφρένεια, η διπολική διαταραχή, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής (ΔΕΠΥ) και ο αυτισμός (Autism Spectrum Disorders)5,6.

Πώς “αποφασίζεται” επομένως με ποιόν τρόπο θα εκφραστεί ο συγκεκριμένος γενότυπος στο συγκεκριμένο φαινότυπο συμπεριφορας; Με άλλα λόγια, τί παίζει ρόλο ώστε άτομα με το ίδιο γενετικό υλικό να εμφανίζουν διαφορετική ψυχική διαταραχή; Κι εδώ υπάρχει μία πιθανή απάντηση. Με βάση έρευνες που έγιναν σε γονίδια ζώων φαίνεται ότι ρόλο σ’ αυτή την “απόφαση”, το άν θα εμφανίσει τη μία ή την άλλη πάθηση, παίζει η αλληλεπίδραση γονιδίων – περιβάλλοντος7,8,9. Το πιό πιθανό είναι ότι το ίδιο θα συμβαίνει και στον άνθρωπο και επομένως να έχουν το ίδιο γενετικό υλικό ασθενείς με πολύ διαφορετικές διαγνώσεις.

Παραπομπές

*  http://www.psychiatrictimes.com/special-reports/exploring-psychosis-depression-interface-clinical-implications/page/0/1?GUID=59C8FDFD-0E2A-4D09-82B7-16EA9F86FCB4&rememberme=1&ts=01112016 date accessed 15.11.2016
1. Telles-Correia D, Marques JG. Melancholia before the twentieth century: fear and sorrow or partial insanity? Front Psychol. 2015;6:81.
2. Schneiderian first- and second-rank symptoms. Oxford Index. 2016.http://oxfordindex.oup.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100446318. Accessed September 12, 2016.
3. Wong AH, Van Tol HH. Schizophrenia: from phenomenology to neurobiology. Neurosci Biobehav Rev.2003;27:269-306.
4. Sullivan PF, Daly MJ, O’Donovan M. Genetic architectures of psychiatric disorders: the emerging picture and its implications. Nat Rev Genet. 2012;13:537-551.
5. Cross-Disorder Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Identification of risk loci with shared effects on five major psychiatric disorders: a genome-wide analysis. Lancet. 2013;381:1371-1379.
6. Porteous DJ, Millar JK, Brandon NJ, Sawa A. DISC1 at 10: connecting psychiatric genetics and neuroscience.Trends Mol Med. 2011;17:699-706.
7. Feldcamp L, Doucel JS, Pawling J, et al. Mgat5 modulates the effect of early life stress on adult behavior and physical health in mice. Behav Brain Res. 2016;312:253-264.
8. Haque FN, Lipina TV, Roder JC, Wong AH. Social defeat interacts with Disc1 mutations in the mouse to affect behavior. Behav Brain Res. 2012;233:337-344.
9. Lipina TV, Zai C, Hlousek D, et al. Maternal immune activation during gestation interacts with Disc1 point mutation to exacerbate schizophrenia-related behaviors in mice. J Neurosci. 2013: 33:7654-7666.

(Visited 2,589 times, 43 visits today)

Spread the word. Share this post!

210 Comments

 1. Pingback: Buy real viagra

 2. Pingback: cialis india

 3. Pingback: cialis

 4. Pingback: cialis 20mg

 5. Pingback: cialis coupons

 6. Pingback: Generic viagra usa

 7. Pingback: Buy pfizer viagra online

 8. Pingback: cheap viagra for sale

 9. Pingback: cialis generico online

 10. Pingback: albuterol inhaler

 11. Pingback: cialis from canada

 12. Pingback: naltrexone hcl

 13. Pingback: how much is cialis

 14. Pingback: cialis over the counter 2020

 15. Pingback: viagra samples

 16. Pingback: bimatoprost ophthalmic solution 0.03% generic

 17. Pingback: best place to buy cialis online reviews

 18. Pingback: how to buy viagra online

 19. Pingback: chloroquine prophylaxis

 20. Pingback: viagra generic

 21. Pingback: viagra generic

 22. Pingback: viagra for sale

 23. Pingback: best over the counter ed pills

 24. Pingback: cheap erectile dysfunction

 25. Pingback: ed drugs

 26. Pingback: hydroxychloroquine tablet price in india

 27. Pingback: best online pharmacy

 28. Pingback: generic cialis

 29. Pingback: generic vardenafil

 30. Pingback: buy levitra online

 31. Pingback: levitra cost

 32. Pingback: online casino

 33. Pingback: cialis for sale

 34. Pingback: online casino with free signup bonus real money usa

 35. Pingback: viagra cheap

 36. Pingback: online gambling

 37. Pingback: casino moons online casino

 38. Pingback: real viagra pharmacy prescription

 39. Pingback: cialis buy

 40. Pingback: when will lumigan go generic

 41. Pingback: loans for bad credit

 42. Pingback: cialis 20 mg price

 43. Pingback: cash loan

 44. Pingback: instant loans

 45. Pingback: viagra 100mg

 46. Pingback: canadian pharmacy viagra legal

 47. Pingback: vegas best real money casinos

 48. Pingback: online casino games for real money

 49. Pingback: cialis to buy

 50. Pingback: tresa

 51. Pingback: online casino mac australia

 52. Pingback: Casinos 2020

 53. Pingback: 20 cialis

 54. Pingback: generic for cialis

 55. Pingback: 20 cialis

 56. Pingback: cialis buy

 57. Pingback: canadian healthcare viagra sales

 58. Pingback: online gambling

 59. Pingback: buy hydroxychloroquine online

 60. Pingback: online casinos

 61. Pingback: online gambling

 62. Pingback: slot games

 63. Pingback: viagra online

 64. Pingback: viagra without doctor prescription

 65. Pingback: generic name for viagra

 66. Pingback: tadalafil reviews

 67. Pingback: cialis online pharmacy

 68. Pingback: generic viagra without a doctor prescription

 69. Pingback: cialis 5 mg

 70. Pingback: viagra cost per pill

 71. Pingback: best online casino real money

 72. Pingback: casino games online

 73. Pingback: http://cialistodo.com/

 74. Pingback: cialis cialis generic

 75. Pingback: cheap Viagra 25 mg

 76. Pingback: Viagra 130mg united kingdom

 77. Pingback: order Viagra 150mg

 78. Pingback: Viagra 200mg cost

 79. Pingback: Viagra 50 mg usa

 80. Pingback: Viagra 50 mg australia

 81. Pingback: Viagra 200mg pharmacy

 82. Pingback: Viagra 100 mg online

 83. Pingback: cialis otc

 84. Pingback: Viagra 50mg cost

 85. Pingback: Viagra 120 mg tablets

 86. Pingback: Cialis 80 mg without a doctor prescription

 87. Pingback: Cialis 40mg without a prescription

 88. Pingback: Cialis 80mg generic

 89. Pingback: cheap Cialis 10mg

 90. Pingback: generic viagra names

 91. Pingback: Cialis 40 mg without prescription

 92. Pingback: order Cialis 40mg

 93. Pingback: where to buy viagra

 94. Pingback: Cialis 80mg generic

 95. Pingback: how to purchase Cialis 20mg

 96. Pingback: where can i buy Cialis 60mg

 97. Pingback: Cialis 80mg cheap

 98. Pingback: cheap sildenafil 25 mg

 99. Pingback: cost of tadalafil 80 mg

 100. Pingback: levitra 20 mg united states

 101. Pingback: lasix 100 mg nz

 102. Pingback: furosemide 100mg generic

 103. Pingback: propecia 5mg uk

 104. Pingback: lexapro 5 mg united kingdom

 105. Pingback: generic viagra cost

 106. Pingback: generic viagra names

 107. Pingback: abilify 20 mg cheap

 108. Pingback: actos 30 mg prices

 109. Pingback: aldactone 100 mg online

 110. Pingback: allegra 180mg pills

 111. Pingback: allopurinol 300mg cost

 112. Pingback: amaryl 1mg without prescription

 113. Pingback: amoxicillin 500 mg united kingdom

 114. Pingback: ampicillin 250mg canada

 115. Pingback: antabuse 500mg no prescription

 116. Pingback: antivert 25 mg pills

 117. Pingback: arava 20mg price

 118. Pingback: strattera 10mg without a doctor prescription

 119. Pingback: 1050 mg viagra pills

 120. Pingback: aricept 10 mg online

 121. Pingback: where to buy arimidex 1mg

 122. Pingback: where to buy tamoxifen 20 mg

 123. Pingback: cialis professional generic

 124. Pingback: how to buy ashwagandha 60caps

 125. Pingback: cheap atarax 25 mg

 126. Pingback: augmentin 875/125 mg generic

 127. Pingback: avapro 300mg united states

 128. Pingback: viagra recommended dosage

 129. Pingback: avodart 0,5 mg coupon

 130. Pingback: baclofen 25 mg pills

 131. Pingback: bactrim 400/80 mg online pharmacy

 132. Pingback: benicar 20 mg medication

 133. Pingback: boots cialis

 134. Pingback: Biaxin 500 mg price

 135. Pingback: cost of Premarin 0,625mg

 136. Pingback: where to buy buspar 5mg

 137. Pingback: generic cialis 100mg

 138. Pingback: cardizem 30mg united states

 139. Pingback: real viagra for sale

 140. Pingback: how to purchase casodex

 141. Pingback: cheap catapres 100 mcg

 142. Pingback: ceclor without prescription

 143. Pingback: ceftin uk

 144. Pingback: celebrex cheap

 145. Pingback: celexa 20mg uk

 146. Pingback: cephalexin 500mg without prescription

 147. Pingback: cipro 1000mg cost

 148. Pingback: claritin prices

 149. Pingback: casino games

 150. Pingback: wind creek casino online games

 151. Pingback: best online casino real money

 152. Pingback: online casinos

 153. Pingback: online casino real money us

 154. Pingback: chumba casino

 155. Pingback: casino online real money

 156. Pingback: online casino games real money

 157. Pingback: win real money online casino for free

 158. Pingback: online slots for real money

 159. Pingback: online car insurance quotes

 160. Pingback: car insurance quotes ontario

 161. Pingback: car insurance quotes companies in texas

 162. Pingback: insurance rates

 163. Pingback: auto home insurance

 164. Pingback: acceptance car insurance quotes

 165. Pingback: amica car insurance quotes

 166. Pingback: car insurance quotes online

 167. Pingback: car insurance price

 168. Pingback: multiple car insurance quotes

 169. Pingback: personal loans ma

 170. Pingback: payday loans denver

 171. Pingback: Best viagra alternative

 172. Pingback: no credit check payday loans

 173. Pingback: california installment loans

 174. Pingback: fast quick loans

 175. Pingback: mexican viagra online

 176. Pingback: instant bad credit loans

 177. Pingback: fast payday loans no credit checks

 178. Pingback: personal loans tulsa ok

 179. Pingback: cbd hemp oil benefits

 180. Pingback: hemp cbd oil side effects

 181. Pingback: cbd oil for sale in colorado springs

 182. Pingback: buy viagra express

 183. Pingback: viagra pro ingredients

 184. Pingback: best cbd oil for pets

 185. Pingback: female viagra pills price

 186. Pingback: best cbd oil for cancer treatment

 187. Pingback: how much cbd oil should i take daily

 188. Pingback: where can i get genuine viagra

 189. Pingback: amazon viagra pills

 190. Pingback: cbd oil benefits 2016 usa

 191. Pingback: viagra online american express

 192. Pingback: cbd oil for cancer pain

 193. Pingback: buddy group cbd oil mod

 194. Pingback: generic viagra without prescription

 195. Pingback: assignments help

 196. Pingback: viagra london

 197. Pingback: homework research

 198. Pingback: essay writing

 199. Pingback: ace homework

 200. Pingback: essay writing service review

 201. Pingback: buy an essay

 202. Pingback: write essay online

 203. Pingback: generic viagra price comparison

 204. Pingback: my paper writer

 205. Pingback: buying essays

 206. Pingback: write college essay

 207. Pingback: cheap cleocin 300 mg

 208. Pingback: clomid 25 mg for sale

 209. Pingback: sildenafil citrate tablets 100mg

 210. Pingback: Drug viagra

Leave Comment

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος