Διαγνωστικά κριτήρια Πάρκινσον

Διαγνωστικά κριτήρια για την Ιδιοπαθή Νόσο Πάρκινσον

Η κλινική διάγνωση της νόσου Πάρκινσον επιβεβαιώνεται παθολογοανατομικά σε ένα ποσοσοτό γύρω στα 80% των περιπτώσεων. Αυτη η διαπίστωση οδήγησε την Διεθνή Εταιρεία Κινητικών Διαταραχών (MDS) να ορίσει ειδική ομάδα εργασίας (task force) για την επεξεργασία πληρέστερων διαγνωστικών κριτηρίων για την νόσο. Από όσο γνωρίζουμε, η σελίδα αυτή είναι η πρώτη στο ελληνικό διαδίκτυο (Οκτ.2016) που παρουσιάζει σε ελληνική απόδοση αυτή την εργασία ανασκόπησης του task force της MDS που δημοσιεύτηκε το 2015.

Οσον αφορά τη βεβαιότητα της διάγνωσης, για λόγους ευχρηστίας στο ερευνητικό αλλά και στο κλινικό πεδίο, διακρίνονται δύο επίπεδα βεβαιότητας:

  1. Πολύ πιθανή (probable) νόσος Πάρκινσον
  2. Κλινικά βέβαια νόσος Πάρκινσον

Ως πρώτο και απαραίτητο στοιχείο είναι η ύπαρξη “παρκινσονισμού”, δηλαδή η ύπαρξη βραδυκινησίας σε συνδυασμό με τρόμο ή δυσκαμψία ή και με τα δύο μαζί. Αυτό είναι το “Βήμα 1” στον αλγόριθμο που ακολουθεί. Αν δεν υπάρχει δεν μιλάμε για νόσο Πάρκινσον.

Στο “Βήμα 2¨ εξετάζεται η τυχόν παρουσία κριτηρίων αποκλεισμού. Έστω και ένα αν υπάρχει αποκλείεται και πάλι η νόσος Πάρκινσον.

Τέλος στο “Βήμα 3” γίνεται η συσχέτιση των θετικών κριτηρίων και των κριτηρίων αμφισβήτησης της νόσου (Red flags) όπου ανάλογα με το αποτέλεσμα καταλήγουμε στη διάγνωση.

 

Διάγραμμα ροής (flow chart) για τη διάγνωση νόσου Πάρκινσον

 

bbkmdscriteria1

 

 

Για την αποτελεσματική χρήση του πιό πάνω αλγόριθμου παραθέτουμε τις ομάδες των κριτηριών της Διεθνούς Εταιρείας Κινητικών Διαταραχών (MDS), όπως αυτές καθορίζονται στην εργασία.

Θετικά (supportive) κριτήρια
Κριτήρια αποκλεισμού (absolute exclusion of PD)
Κριτήρια που αμφισβητούν τη διάγνωση (Red flags)
(Visited 365 times, 14 visits today)

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος