Πρώιμη διάγνωση Alzheimer

Η Ήπια Γνωστική Διαταραχή είναι μια κατάσταση που χαρακτηρίζεται από ήπιες διαταραχές μνήμης.

Υπολογίζεται ότι από αυτούς που εμφανίζουν Ήπια Γνωστική Διαταραχή ένα ποσοστό περίπου 60%, θα εμφανίσει στη συνέχεια νόσο Alzheimer. Στο υπόλοιπο 40% των περιστατικών η Ηπια Γνωστική Διαταραχή οφείλεται σε άλλους παράγοντες όπως αγγειακοί παράγοντες, κατάθλιψη ή είναι παρενέργειες διαφόρων φαρμάκων.

bbk-MCIpercent

ΗΠΙΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Σε μιά πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Alzheimer’s & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, αναφέρεται ότι βρίσκεται υπό ανάπτυξη μια ειδική (ανοσολογική) εξέταση αίματος η οποία με μεγάλη ακρίβεια μπορεί να εντοπίσει τα άτομα τα οποία θα εμφανίζουν τη νόσο Alzheimer. Πιστεύεται σήμερα ότι οι βλάβες της νόσου Alzheimer εμφανίζονται ήδη 10 χρόνια πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων της νόσου.

Όπως δήλωσε ο Cassandra DeMarshall του Πανεπιστημίου Rowan, Stratford, New Jersey:

“Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι είναι δυνατό, με τη βοήθεια μικρού αριθμού αυτο-αντισωμάτων που βρίσκονται στο αίμα, να διαγνώσουμε τη νόσο Alzheimer σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο. Ελπίζουμε ότι αυτά τα ευρήματα θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιάς απλής και σχετικά φθηνής εξέτασης για τη διάγνωση αυτής της ολέθριας νόσου στα πολύ πρώιμά της στάδια”

Επομένως με την εξέταση αυτή δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουν θεραπεία οι ασθενείς μία δεκαετία πριν την εμφάνιση της νόσου, δηλαδή πριν προκληθούν οι μεγάλες και μή αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο των ασθενων.

(Visited 162 times, 14 visits today)

Spread the word. Share this post!

Leave Comment

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

Νευρολόγος - Ψυχιατρος